Apollo

Komu je projekt Apollo určen

Program je určen žákům od 6. – 9. tříd ZŠ a studentům SŠ, kteří mají zhoršenou možnost přístupu ke vzdělání. Jsou to například etnické menšiny (Romové), cizinci, děti z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí a sociálně znevýhodnění. Účast v projektu je dobrovolná a bezplatná.

Jak Apollo probíhá

Program je rozdělen do několika částí. První z nich je samotná výuka jednotlivých předmětů (Čj, M, Aj, Z, Fy), kterou realizujeme v malých skupinkách, aby lektor jednotlivým dětem mohl věnovat více času. Pro děti ze 6. – 8. ročníku ZŠ je vyučování koncipováno alternativně. U dětí chceme především podnítit motivaci ke studiu, vzdělání, posílit jejich sebevědomí, naučit je kritickému a samostatnému myšlení.

Pro žáky deváté třídy je prioritou především úspěšné zvládnutí přijímacího řízení, a proto se příprava odpoutává od dramatického pojetí více ke klasickému školnímu – obsah výuky je zaměřen zejména na konkrétní znalosti nutné pro úspěšné absolvování přijímacích zkoušek. Tj. procvičování a osvojování znalostí.

Se studenty SŠ je konzultována výuka v rámci jednotlivých předmětů podle školních osnov škol, které navštěvují.

Další částí programu je klub Apollo. Jedná se o motivační nástroj k posílení vnitřního zájmu dětí o vzdělávání, jehož úmyslem je nabídnout dětem volnočasové aktivity za účelem obohacení jejich vzdělávacích zkušeností a osobního rozvoje. Na klubu se částečně podílejí samy děti svými návrhy na volnočasové aktivity, v klubu lze uskutečňovat nejrozmanitější aktivity. Primárním cílem je ale především rozšiřování znalostí dětí, posílení vztahů mezi všemi účastníky (dětmi a lektory navzájem), podpora vzájemné komunikace a spolupráce dětí. Aktivity klubu Apollo zahrnují společenské, kulturní a sportovní akce, hry, soutěže, jednodenní i několikadenní výlety a exkurze.

Třetí částí je mentoring. Mentoring je forma konkrétní individuální podpory dětí v jejich cestě za vzděláním pomocí přátelského vztahu s mentorem – dobrovolníkem. Mentor nabízí mladému účastníkovi Apolla pomoc a podporu, sdílí s ním zkušenosti a vědomosti, to vše s důrazem na vzdělávání. Cílem mentoringu je především osobnostní růst dítěte ve studiu a volbě budoucího povolání. Mentoring je dobrovolnický program realizovaný v projektu Doučování.

Jak se přihlásit:

Pomocí přihlášky, která je umístěna pod textem níže. Po jejím vyplnění a odeslání Vás budeme kontaktovat. Nebo můžete přijít osobně kdykoliv v pondělí a ve středu od 9:00–15:00 hod. U nás žák spolu se zákonným zástupcem vyplní krátký dotazník, na jehož základě bude dítě do programu zařazeno.

Program probíhá celoročně. Pokud si myslíte, že program je určen právě pro Vaše dítě, neváhejte a přihlaste se co nejdříve, počet míst je kapacitně omezen.

ilustrativní obrázek