Dobrovolníci

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu.

Dobrovolník dává část svého volného času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost neobdrží finanční odměnu, ale často si odnáší nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti, dovednosti, nové známé a často i přátele.

Proč se stát dobrovolníkem? Nejlépe na to mohou odpovědět samotní dobrovolníci.

Na otázku „Co mi dává dobrovolnictví?“ odpověděli:

Učí mě trpělivosti a dává mi energii. Rozšířilo mi obzory. Všední problémy jsou teď menší, řešitelnější, někdy dokonce příjemné… Mám možnost dívat se na svět jinýma očima, prožívám každodenní život mnohem intenzivněji. Obecně si víc všímám problémů druhých. Člověk není pouze malinkým šroubkem v kolosu světa, ale je schopen něco hodnotného na světě vytvořit, změnit… Je jen třeba si toho všimnout a neztrácet nadšení. Znám mnohem víc dobrých lidí. Jsem ohleduplnější, změnil se mi žebříček hodnot a našla jsem plno nových možností, jak trávit volný čas. Rozvíjí mne to a vychovává. A je to i zábava, starost, zodpovědnost i bláznivé blbnutí… Hřejivý pocit, že to nedělám jen pro sebe.

Kde se dobrovolníci uplatní?

Sociální služby, vzdělávání, zdravotnická péče, ochrana životního prostředí, práce s dětmi a mládeží, organizování a náplň volného času, práce se seniory, lidmi se zdravotním handicapem, péče o zvířata a v mnoha dalších oblastech. Záleží na výběru samotného dobrovolníka.

Jak můžete pomoci?

Můžete nabídnout svoje schopnosti a dovednosti všude tam, kde Vás potřebují a kde se i Vy budete cítit užiteční.

Vyzkoušejte si praxi formou dobrovolnické činnosti ve svém oboru nebo někde úplně jinde! O vykonané dobrovolnické činnosti získáte také osvědčení!

Co Vám to přinese?

Navíc získáte: proškolení a zácvik, účast na supervizní skupině, možnost dalšího vzdělávání, pojištění při výkonu dobrovolnické služby, vystavení osvědčení o dobrovolnické činnosti po ukončení účasti v programu.

Někdy stačí jen pár hodin týdně, které pomůžou na svět velké věci.

S.T.O.P. realizuje 3 akreditované dobrovolnické programy:

Kmotr

Doučování

Dobrovolnické centrum

Dotazník pro dobrovolníky

Kodex dobrovolníka a BOZP