Doučování

Informace pro dobrovolníky

Moc nás těší, že přemýšlíte o tom, stát se dobrovolníkem v programu DOUČOVÁNÍ. Pro lepší představu Vám nabízíme několik informací, které Vám pomohou se rozhodnout, zda je program vhodný právě pro Vás.

Co je DOUČOVÁNÍ?

Jedná se o bezplatný program pro rodiny s dětmi, které nedokážou svými znalostmi zabezpečit přípravu dětí do školy a to z několika možných důvodů.

Jak DOUČOVÁNÍ probíhá?

Rodiče a děti jsou o programu informováni prostřednictvím různých organizací, které navštěvují (školy, odbory sociálně právní ochrany dětí, komunitní a nízkoprahová centra, apod.). Do programu se klienti hlásí na základě dobrovolnosti. Se zákonnými zástupci dítěte a dítětem je projednáno, na co je třeba se při doučování soustředit (definování problémových školních předmětů). Dítě je vedeno v seznamu zájemců o doučování, ze kterého si dobrovolníci vybírají žáčka podle jednotlivých kritérií tak, aby mu dokázali s probíranou látkou adekvátně pomoci.

Doučování probíhá přímo v rodině dítěte, v případě nepříznivých podmínek se snažíme zabezpečit prostory ve škole, kterou dítě navštěvuje, nebo v organizaci působící v blízkosti bydliště dítěte. Dobrovolník dochází na doučování pravidelně, alespoň 1krát týdně, čas trvání doučování vychází z možností dobrovolníka, rodiny a dítěte.

První schůzky dobrovolníka s rodinou a dítětem se účastní koordinátor programu. Na této první schůzce je uzavřena s rodinou dítěte písemná dohoda o vstupu do programu, kde jsou definována práva a povinnosti jak poskytovatele, tak rodiny. Při první schůzce je také dohodnuto, kdy bude dobrovolník do rodiny docházet, jsou domluveny prostředky komunikace mezi rodinou a dobrovolníkem. Dobrovolník může podle potřeby a se souhlasem rodiny termín doučování měnit.

Dobrovolník nepůsobí v rodině „jen“ jako učitel ale také jako starší kamarád dítěte, může se s dítětem účastnit různých volnočasových aktivit, které buď sám naplánuje, nebo využije nabídky organizace (soutěže, výlety, …).

Dobrovolníkovi hradíme potřebné pomůcky, proplácíme jízdné, hradíme vstupy na kulturní akce, které s dítětem navštíví. Dobrovolník má také možnost využít knihovnu a prostory organizace k různým volnočasovým aktivitám s dítětem.

Co dělat, když nějaký předmět, který potřebuje dítě doučit, neovládám?

Jak se říká, „žádný učený z nebe nespadl“. Ani my neumíme všechno a neočekáváme to ani od dobrovolníků. Jsme rádi, že chtějí darovat svůj volný čas, a snažíme se jim vyjít maximálně vstříc. Proto si dobrovolníci vybírají žáčka, na kterého stačí. U všech dětských zájemců o doučování je uveden předmět/předměty, které jim dělají ve škole problém, a ročník, který navštěvují. Dobrovolník tak již při samotném rozhodování konfrontuje své znalosti a vybírá si dítě, kterému může adekvátně pomoci. Děti, rodiče i my si velmi vážíme každé pomoci, kterou nám v rámci svého volného času dobrovolníci mohou nabídnout.

Co když si s něčím v průběhu DOUČOVÁNÍ nebudu vědět rady?

Po celou dobu programu je dobrovolníkům k dispozici koordinátor, který ochotně zodpoví veškeré dotazy, pomůže s přípravou na doučování, zajistí potřebné pomůcky apod. Koordinátor také zabezpečuje komunikaci dobrovolníka se školou a třídním učitelem doučovaného dítěte tak, aby byl dobrovolník informován o probírané látce a o tom, na co se má při doučování zaměřit. Dobrovolníci jsou v průběhu programu pravidelně supervidováni a vzděláváni. Dobrovolníkům je k dispozici v rámci poradenství také speciální pedagog a služby speciálně pedagogické poradny.

Program DOUČOVÁNÍ mne zaujal, co mám dál udělat?

Pokud Vás náš program zaujal, jsme velmi rádi. Je několik možností, jak nás kontaktovat. Můžete využít e-mailový nebo telefonický kontakt k domluvení osobní schůzky.

ilustrativní obrázek