Doučování ukrajinských dětí


Český jazykУкраїнська моваPосійська мова


Pro rok 2023 jsme připravili projekt zaměřený na děti z Ukrajiny. Cílem je podpořit jejich začlenění do českého školního prostředí. V rámci našich aktivit připravujeme několik aktivit pokrývající různé věkové skupiny. Všechny aktivity projektu jsou nabízeny bezplatně a pro klienty jsou ZDARMA. Projekt finančně podpořila Nadace České spořitelny.

Doučování v Ostravě:

Výuka českého jazyka


Intenzivní výuka v malých kolektivech (max. 3 osoby)
Zaměřeno na děti 6 – 18 let (ZŠ, SŠ – i zájemci o SŠ)
 

Program Orion


Intenzivní výuka v malých kolektivech (max. 3 děti ve skupině)
Skupina je sestavena homogenně dle ročníku
Zaměřeno na děti navštěvující 1. stupeň ZŠ
Výuka je zaměřena i na další předměty: Mat, Aj, prvouka a další
 

Program Apollo


Intenzivní výuka v malých kolektivech (max. 3 děti ve skupině)
Zaměřeno na žáky navštěvující 2. stupeň ZŠ a studenty SŠ


 

Doučování v Moravskoslezském kraji:

Terénní pedagogický pracovník


Přímá podpora žáka a jeho rodiny v místě jejich bydliště
Výuka zaměřená převážně na děti navštěvující 1. stupeň ZŠ, které mají ztížený dojezd do učeben organizace.

Aktivita bude realizována v těchto dalších městech:


• Bohumín,
• Nový Jičín,
• Kopřivnice,
• Odry,
• Opava,
• Hradec nad Moravicí,
• Karviná,
• Český Těšín,
• Bruntál,
• Krnov,
• Havířov.

Kontakt


Martin Kopáček
731 017 850
kopacek@sdruzeni-stop.cz


 

UA


Асоціація S.T.O.P. займається репетиторством дітей в Остраві, а на 2023 рік ми підготували проект, орієнтований на дітей з України. Метою є підтримка їх інтеграції в чеське шкільне середовище. Усі заходи проекту пропонуються безкоштовно, клієнт ні за що НЕ ПЛАТИТЬ. Проект фінансово підтримала фундація Česká spořitelna. 

Репетиторство в Остраві:


Навчання чеської мови

Інтенсивне навчання в малих групах (макс. 3 дітей) Розраховано на дітей віком від 6 до 18 років (початкова школа, середня школа – і для тих, хто готується до середньої школи)
 

Програма Оріон

Інтенсивне навчання в малих групах (макс. 3 дітей в групі) Група складається з ровесників Розрахована на учнів від 1 до 5 класу початкової школи Навчання є орієнтоване окрем чеської мови також на математику, англійську мову, та інші предмети
 

Програма Аполлон

Інтенсивне навчання в малих групах (макс. 3 дітей у групі) Розрахована на учнів від 6 до 9 класу початкової школи та учнів середньої школи 

Репетиторство в Моравсько-Сілезькому краї:Виїзний педагогічний працівник Безпосередня підтримка учня та його родини за місцем проживання Навчання в основному спрямоване на дітей, які відвідують 1-й клас початкової школи, яким важко дістатися до аудиторії організації в Остраві.


Діяльність буде реалізована в цих містах:

• Богумін,
• Новий Їчін,
• Копршивніце,
• Одри,
• Опава,
• Градец-над-Моравіці,
• Карвіна,
• Чеський Тешін,
• Брунтал,
• Крнов,
• Гавіржов,
• Фрідек-Містек.


контакт
Martin Kopáček
731 017 850
kopacek@sdruzeni-stop.cz