Informace pro dobrovolníky

Moc nás těší, že přemýšlíte o tom, stát se dobrovolníkem v programu DOUČOVÁNÍ. Pro lepší představu Vám nabízíme několik informací, které Vám pomohou se rozhodnout, zda je program vhodný právě pro Vás.

Co je DOUČOVÁNÍ?

Jedná se o bezplatný program pro rodiny s dětmi, které nedokážou svými znalostmi zabezpečit přípravu dětí do školy a to z několika možných důvodů.

Jak DOUČOVÁNÍ probíhá?

Rodiče a děti jsou o programu informováni prostřednictvím různých organizací, které navštěvují (školy, odbory sociálně právní ochrany dětí, komunitní a nízkoprahová centra, apod.). Do programu se klienti hlásí na základě dobrovolnosti. Se zákonnými zástupci dítěte a dítětem je projednáno, na co je třeba se při doučování soustředit (definování problémových školních předmětů). Dítě je vedeno v seznamu zájemců o doučování, ze kterého si dobrovolníci vybírají žáčka podle jednotlivých kritérií tak, aby mu dokázali s probíranou látkou adekvátně pomoci.

Doučování probíhá přímo v rodině dítěte, v případě nepříznivých podmínek se snažíme zabezpečit prostory ve škole, kterou dítě navštěvuje, nebo v organizaci působící v blízkosti bydliště dítěte. Dobrovolník dochází na doučování pravidelně, alespoň 1krát týdně, čas trvání doučování vychází z možností dobrovolníka, rodiny a dítěte.

První schůzky dobrovolníka s rodinou a dítětem se účastní koordinátor programu. Na této první schůzce je uzavřena s rodinou dítěte písemná dohoda o vstupu do programu, kde jsou definována práva a povinnosti jak poskytovatele, tak rodiny. Při první schůzce je také dohodnuto, kdy bude dobrovolník do rodiny docházet, jsou domluveny prostředky komunikace mezi rodinou a dobrovolníkem. Dobrovolník může podle potřeby a se souhlasem rodiny termín doučování měnit.

Dobrovolník nepůsobí v rodině „jen“ jako učitel ale také jako starší kamarád dítěte, může se s dítětem účastnit různých volnočasových aktivit, které buď sám naplánuje, nebo využije nabídky organizace (soutěže, výlety, …).

Dobrovolníkovi hradíme potřebné pomůcky, proplácíme jízdné, hradíme vstupy na kulturní akce, které s dítětem navštíví. Dobrovolník má také možnost využít knihovnu a prostory organizace k různým volnočasovým aktivitám s dítětem.

Co dělat, když nějaký předmět, který potřebuje dítě doučit, neovládám?

Jak se říká, „žádný učený z nebe nespadl“. Ani my neumíme všechno a neočekáváme to ani od dobrovolníků. Jsme rádi, že chtějí darovat svůj volný čas, a snažíme se jim vyjít maximálně vstříc. Proto si dobrovolníci vybírají žáčka, na kterého stačí. U všech dětských zájemců o doučování je uveden předmět/předměty, které jim dělají ve škole problém, a ročník, který navštěvují. Dobrovolník tak již při samotném rozhodování konfrontuje své znalosti a vybírá si dítě, kterému může adekvátně pomoci. Děti, rodiče i my si velmi vážíme každé pomoci, kterou nám v rámci svého volného času dobrovolníci mohou nabídnout.

Co když si s něčím v průběhu DOUČOVÁNÍ nebudu vědět rady?

Po celou dobu programu je dobrovolníkům k dispozici koordinátor, který ochotně zodpoví veškeré dotazy, pomůže s přípravou na doučování, zajistí potřebné pomůcky apod. Koordinátor také zabezpečuje komunikaci dobrovolníka se školou a třídním učitelem doučovaného dítěte tak, aby byl dobrovolník informován o probírané látce a o tom, na co se má při doučování zaměřit.

Dobrovolníci jsou v průběhu programu pravidelně supervidováni a vzděláváni. Dobrovolníkům je k dispozici v rámci poradenství také speciální pedagog a služby speciálně pedagogické poradny.

Rád/a bych věděl/a, jak DOUČOVÁNÍ hodnotí samotní dobrovolníci

Nabízíme vám několik příběhů z doučování, tak jak jej popsali samotní dobrovolníci.

Program DOUČOVÁNÍ mne zaujal, co mám dál udělat?

Pokud Vás náš program zaujal, jsme velmi rádi. Je několik možností, jak nás kontaktovat. Můžete vyplnit formulář pro dobrovolníky, na jehož základě se vám ozveme a domluvíme s vámi veškeré podrobnosti, nebo můžete využít e-mailový nebo telefonický kontakt k dom­luvení osobní schůzky.

ilustrativní obrázek