Kdo jsme

Od října 2023 se organizace S.T.O.P. přejmenovala na Tutorie. Jméno je jiné, ale poslání zůstává: Jsme ostravská organizace zaměřená na doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v Ostravě a dalších městech Moravskoslezského kraje. S podporou Tutorie se každé dítě z našeho kraje učí rádo, beze strachu z chyba dokáže jít svou vlastní cestou. Radost z učení, radost ze života.

Proč je doučování důležité?


7,8% žáků v Ostravě nedokončí ZŠ (průměr ČR 4,4%).

Přijmová chudoba vzrostla z 9% na 16% a týká se především rodičů samoživitelů.

Děti svoji situaci nezapříčinily a potřebují podporu, aby dokázaly svou situaci změnit.


Co jsme dokázali?

250

doučovaných dětí ročně ze znevýhodněného prostředí od 1. třídy až po SŠ včetně v rámci MSK

Více než 90%

doučovaných dětí si prospěch udrží nebo dokonce zlepší.

7 doučovaných

předmětů 7 volnočasových aktivit a další dle potřeb dítěte

5 a 6

5 specializovaných programů vycházejících z potřeb dětí v 6 městech MSK

Jak se zapojit?Můžete se stát pravidelným dárcem. Tutorie má už 51 pravidelných dárců a velmi si jich vážíme.


Přispějte jednorázově. Každý dar pomáhá a už za 100kč umíme odučit jednu skupinovou hodinu pro jednoho žáka.


Chcete se stát dobrovolníkem, dát materiální dar nebo pomoci nějakou konkrétní akcí? Ozvěte se nám.S.T.O.P., z.s. vyvíjí svoji činnost díky podpoře ze strany ministerstev, kraje, měst, obcí a nadací, ale také přispění dárců, kteří pomáhají finančně i materiálně.