Kmotr

Co je KMOTR?

Program KMOTR je sociálně preventivní program pro děti a mládež ve věku 7–18 let fungující na principu individuálního přátelského vztahu mezi jedním dítětem a dospělým dobrovolníkem.

Projekt je zaměřen na práci s dětmi a mládeží, které jsou takzvaně sociálně znevýhodněné (trpí nedostatkem kamarádů z důvodů zdravotních, sociálních, rodinných, výchovných, ekonomických aj.) nebo se ocitli v náročné životní situaci (rozvod rodičů, šikana ve škole, neúspěchy ve škole způsobené poruchami učení, smrt v rodině apod.). Taktéž je zaměřen na práci s mladými lidmi, kteří se z nějakého důvodu ocitli v situaci, v níž hrozí riziko sociálního selhání. Jedná se o mladistvé, kteří mají např. konfliktní vztah s rodiči, mají potíže při zvládání školních nebo pracovních povinností, mohou inklinovat k rizikové skupině vrstevníků. Někteří z nich mohou být také v situaci, kdy se dopustili trestného činu a probíhá vyšetřování či soudní projednávání věci, někteří mohou být v situaci, kdy spáchání trestného činu hrozí nebo již byli nějakým způsobem soudně potrestáni, a kdy hledají způsob, jak se se vzniklou skutečností vyrovnat a vrátit se k běžnému způsobu života.

Jedná se o mentoringový dobrovolnický program akreditovaný MV ČR, kdy se JEDEN proškolený dospělý dobrovolník dlouhodobě věnuje JEDNOMU dítěti ve věku 7–18 let, které se ocitlo v náročné životní situaci. Dvojice se minimálně 4–6 měsíců pravidelně alespoň jedno odpoledne v týdnu na 2–3 hodiny setkává a tráví spolu volný čas činnostmi, na kterých se oba kamarádi dohodnou.

Informace pro dobrovolníky

Informace pro zájemce o službu

ilustrativní obrázek