Kometa

Komu je projekt Kometa určen

Cílovou skupinou jsou rizikové děti a mládež ve věku 6–18 let, které se účastní výchovně vzdělávacích a preventivních programů organizace (doučování, mentoringový dobrovolnický program KMOTR).

Cíl projektu Kometa

Cílem projektu je realizace zájmových aktivit (otevřených klubů) a pobytových akcí, které mají za cíl předcházet nežádoucím patologickým jevům u rizikových dětí a mládeže a dětí žijících v rizikových lokalitách.

Jak se přihlásit

Přihlašování probíhá na základě přihlášek a letáčků, které distribuujeme rodičům a dětem, které se účastní našich programů.