Orion

Program je koncipován jako odpolední skupinové doučování ve skupinách o třech žácích, který je určen dětem navštěvující 1. stupeň ZŠ. Výuková skupina bude trvá 90 minut a vede ji jeden lektor, který s žáky pracuje převážně v profilových předmětech – matematika, ČJ a anglický jazyk. Výuka je zaměřena na vysvětlení, upevnění a prohloubení učiva probíraného na ZŠ. Výuka probíhá pro jednotlivé ročníky pravidelně v určené dny a hodiny. Rozvrh je sestavován s přihlédnutím k časovým možnostem přihlášených dětí. V období letních prázdnin se pracovníci věnují dětem, které se připravují na opravné zkoušky. S každým žákem zapojeným do projektu bude pracováno na základě individuálně nastaveného plánu, jehož cílem je osvojení učiva, které činí žákovi potíže.

ilustrativní obrázek