Ukrajina


Český jazykУкраїнська моваPосійська мова


Pro rok 2023 jsme připravili projekt zaměřený na děti z Ukrajiny. Cílem je podpořit jejich začlenění do českého školního prostředí. V rámci našich aktivit připravujeme několik aktivit pokrývající různé věkové skupiny. Všechny aktivity projektu jsou nabízeny bezplatně a pro klienty jsou ZDARMA. Projekt finančně podpořila Nadace České spořitelny.

Doučování v Ostravě:

Výuka českého jazyka


Intenzivní výuka v malých kolektivech (max. 3 osoby)
Zaměřeno na děti 6 – 18 let (ZŠ, SŠ – i zájemci o SŠ)
 

Program Orion


Intenzivní výuka v malých kolektivech (max. 3 děti ve skupině)
Skupina je sestavena homogenně dle ročníku
Zaměřeno na děti navštěvující 1. stupeň ZŠ
Výuka je zaměřena i na další předměty: Mat, Aj, prvouka a další
 

Program Apollo


Intenzivní výuka v malých kolektivech (max. 3 děti ve skupině)
Zaměřeno na žáky navštěvující 2. stupeň ZŠ a studenty SŠ


 

Doučování v Moravskoslezském kraji:

Terénní pedagogický pracovník


Přímá podpora žáka a jeho rodiny v místě jejich bydliště
Výuka zaměřená převážně na děti navštěvující 1. stupeň ZŠ, které mají ztížený dojezd do učeben organizace.

Aktivita bude realizována v těchto dalších městech:


• Bohumín,
• Nový Jičín,
• Kopřivnice,
• Odry,
• Opava,
• Hradec nad Moravicí,
• Karviná,
• Český Těšín,
• Bruntál,
• Krnov,
• Havířov.

Kontakt/контактMar­tin Kopáček 731 017 850 kopacek@sdruzeni-stop.cz


 

Žlutomodrá školka


Zaměření na děti ve věku 3–6 let

Chcete začlenit předškolní dítě do kolektivu? 

Chcete aby se lépe seznámilo s českým jazykem a prostředím? 

Potřebujete čas na vyřizování svých záležitostí?  

Žlutomodrá školka nabízí interaktivní hravý program pro předškolní děti z Ukrajiny ve věku 3–6 let v krásném
prostředí v Ostravě-Porubě. Každý den od 8:00 do 12:00. 

Psycholog pro děti, mládež, rodiče a dospělé z Ukrajiny


Přihlaste se na bezplatnou konzultaci, pokud:

 – Vaše dítě/dospívající potřebuje psychologickou diagnostiku, pomoc a podporu
 – Změnilo se chování dítěte, případně se objevily problémy s adaptací


Konzultace mohou probíhat osobně nebo online. V kalendáři níže vidíte volné termíny.

Kontakt pro rezervace termínu:
Martin Kopáček
Tel: 731 017 850

Připravujeme:

Zájmový kroužek


Zaměření na zapojení ukrajinských a českých dětí do společných aktivit (tvoření, hry a osobnostní rozvoj)
 

Pobytové aktivity


Letní dětský tábor, víkendové pobytyČeský jazykУкраїнська моваPосійська моваUA


Асоціація S.T.O.P. займається репетиторством дітей в Остраві, а на 2023 рік ми підготували проект, орієнтований на дітей з України. Метою є підтримка їх інтеграції в чеське шкільне середовище. Усі заходи проекту пропонуються безкоштовно, клієнт ні за що НЕ ПЛАТИТЬ. Проект фінансово підтримала фундація Česká spořitelna.


 

Репетиторство в Остраві:


Навчання чеської мови

Інтенсивне навчання в малих групах (макс. 3 дітей) Розраховано на дітей віком від 6 до 18 років (початкова школа, середня школа – і для тих, хто готується до середньої школи)
 

Програма Оріон

Інтенсивне навчання в малих групах (макс. 3 дітей в групі) Група складається з ровесників Розрахована на учнів від 1 до 5 класу початкової школи Навчання є орієнтоване окрем чеської мови також на математику, англійську мову, та інші предмети
 

Програма Аполлон

Інтенсивне навчання в малих групах (макс. 3 дітей у групі) Розрахована на учнів від 6 до 9 класу початкової школи та учнів середньої школи 

Репетиторство в Моравсько-Сілезькому краї:Виїзний педагогічний працівник Безпосередня підтримка учня та його родини за місцем проживання Навчання в основному спрямоване на дітей, які відвідують 1-й клас початкової школи, яким важко дістатися до аудиторії організації в Остраві.


Діяльність буде реалізована в цих містах:

• Богумін,
• Новий Їчін,
• Копршивніце,
• Одри,
• Опава,
• Градец-над-Моравіці,
• Карвіна,
• Чеський Тешін,
• Брунтал,
• Крнов,
• Гавіржов,
• Фрідек-Містек.


Kontakt/контакт
Martin Kopáček
731 017 850
kopacek@sdruzeni-stop.cz


 

Жовто-блакитний дитячий садок

Орієнтований на дітей 3–6 років
• Хочете залучити дошкільнят до колективу?
• Хочете щоб діти краще адаптувалися до чеської мови та середовища?
• Вам потрібен час для вирішення важливих питань?

Жовтосиній садочок пропонує розвиваючу ігрову програму для дошкільнят з України від 3-х до 6-ти років в комфортному середовищі в Остраві-Порубі. Щодня з 8.00 до 12.00.


Жовтосиній садочок
Ivana Sekaniny 1804/15
(Садочок знаходиться на території школи, вхід з двору)
Острава-Поруба


Готуємо:


Гуртки Орієнтація на залучення українських та чеських дітей до спільної діяльності (творчість, ігри та особистісний розвиток).

Відпочинкові заходи Літній дитячий табір, заходи на вихідні дні.


Český jazykУкраїнська моваPосійська мова
RU


Организация «S.T.O.P.» занимается репетиторством детей в городе Острава и на 2023 год мы приготовили проект ориентированный на детей из Украины. Наша цель — помочь украинским детям интегрироваться в чешскую школьную среду. Наши занятия включают несколько групп возраста. Все программы проекта предлагаются для клиентов БЕСПЛАТНО. Проект получил финансовую поддержку от фонда «Nadace České spořitelny».Мы подготовили для вас несколько проектов:


Урока чешского языка • Výuka českého jazyka


Интенсивное изучение чешского в группах по 3 человека
Для детей в возрасте от 6 до 18 лет (начальная и средняя школа)

Программа Орион • Program Orion


Интенсивное изучение разных предметов в (главным образом математика, английский,
обществоведение) в группах по 3 человека
Группа организована по возрасте детей
Прежде всего для детей с первого по пятый класс начальной школы

Программа Аполлон • Program Apollo


Интенсивное изучение разных предметов в группах по 3 человека
Для учеников с шестого по девятый класс начальной школы и учеников средней школы

Полевой педагогический работник • Terénní pedagogický pracovník


Прямая поддержка учеников и его семьи в месте их проживания
Проект предназначенный для детей с первого по пятый класс начальной школы, которым
трудно добираться в наш центр в Остраве из за транспорта. Занятия будут в городах: • Богумин (Bohumín),
• Нови-Йичин (Nový Jičín),
• Копршивнице (Kopřivnice),
• Одры (Odry),
• Градец-над-Моравици (Hradec nad Moravicí),
• Опава (Opava),
• Карвина (Karviná),
• Чески-Тешин (Český Těšín),
• Брунтал (Bruntál),
• Крнов (Krnov),
• Гавирщов (Havířov),
• Фридек-Мистек (Frýdek-Místek)Желто-синний детский садик • Žlutomodrá školka


Для детей в возрасте от 3 до 6 лет.
Кружки по интересам
Вовлечение украинских и чешский детей в совместную деятельность (типа творчество, игры, развитие личности итд.)

Мы готовимся:
• Летний детский лагерь,
• поездки на выходных

 

Kontakt/контакт


Martin Kopáček
731 017 850
kopacek@sdruzeni-stop.cz

Dotazníky

Dotazník v českém jazyce (CZE).

анкета українською мовою (UA).

анкета на украинском языке (RU).