Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Našim klientům, kteří se pravidelně účastní našich programů a aktivit, nabízíme potravinovou pomoc díky členství v Potravinové bance. K vyzvednutí potravinové pomoci je třeba si přinést vlastní sáčky na pečivo a tašky, ve kterých si poskytnuté potraviny klient odnese. Pomoc je možné zprostředkovat pouze po předchozí dohodě s pracovníkem organizace STOP., se kterým si dohodnete termín vyzvednutí potravinové pomoci. Týdně je možné pomoci pouze omezenému počtu klientů. V případě, že nebudeme mít dostatek potravinových zásob, vyhrazujeme si právo pomoc neposkytnout.

Pro klienty jiných organizací v současné době potravinovou pomoc neposkytujeme.