Žlutomodrá školka

PROVOZNÍ ŘÁD Žluto-modré školky


  1. Údaje o zařízení

Název: S.T.O.P., z.s. 

Sídlo: Bastlova 694/9, Ostrava-Zábřeh, 700 30

Telefon:

Email: kopacek@sdruzeni-stop.cz

Web: sdruzeni-stop.cz

Místo provozu: Ivana Sekaniny 1804/15, Ostrava-Poruba, 708 00


  1. Úvod


  1. Dokumenty k přijetí dítěte


  1. Povinná výbava dítěte

(vše viditelně označené):


  1. Stravování: 

Rodič sám zajistí svačiny pro své dítě. 

Pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu mikrojeslí a dětem je stále k dispozici.


  1. Běžný režim dne: 

8:00–8:30 příchod dětí, individuální hra

8:30 – 11:30 dopolední program

11:30–12:00 oblékání a odchod z školky


  1. Práva a povinnosti dítěte


  1. Informace o zpracování osobních údajů

Od 25.5.2019 je v České republice účinné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpracování naleznete na našem webu sdruzeni-stop.cz. Osobní údaje uvedené v této přihlášce jsou zpracovávány organizací, jako správcem osobních údajů, především pro. pro účely organizace, poskytování služeb doučování, volnočasových aktivit a pro plnění zákonných povinností organizace. Některé osobní údaje však mohou být zpracovávány i z důvodu veřejného zájmu organizace nebo na základě Vašeho souhlasu. V případě, kdy zpracování osobních údajů pro stanovený účel již není nezbytné, provede správce výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování. 

Na základě jakých právních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

S.T.O.P., zapsaný spolek, IČ: 265 165 94, se sídlem Bastlova 694/9, Ostrava – Zábřeh, 70 30 bude osobní údaje zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů: 

Informace ve veřejném zájmu: 

Účel zpracování – zveřejnění fotografií a audiovizuálních záznamů mých/mého dítěte pro tištěnou i elektronickou prezentaci. Rozsah osobních údajů – jméno a příjmení, fotografie, video a audio nahrávky, Doba zpracování – 5 let od data odhlášení z aktivit organizace S.T.O.P., z.s. 

Údaje nezbytné pro činnost: 

Účel zpracování – údaje nezbytné pro činnost a následné výkaznictví. Rozsah osobních údajů – jméno a příjmení, pohlaví, adresa, státní občanství, mobilní telefon, emailová adresa, zdravotní znevýhodnění, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce. Doba zpracování – 1 rok od data odhlášení z aktivit organizace S.T.O.P., z.s.

Archivace účetnictví: 

Účel zpracování – údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady. Rozsah osobních údajů – jméno a příjmení, bankovní spojení. Doba zpracování – 5 let od data odhlášení z aktivit organizace S.T.O.P., z.s.  1. Řešení mimořádných událostí


  1. Závěrečná ustanovení: 

Zařízení má uzavřenou smlouvu o pojištění.

Tento provozní řád je platný a účinný od 1. 1. 2023.


V Ostravě 1.1.2023

Zpracovala: Mgr. Ivona Šťovíčková, předseda spolku S.T.O.P., z.s.